Komunikaty GPW

PKO GLOBALNEGO DOCHODU - FIZ (Uchwała Nr 1210/2017)

12-10-2017 17:55

Uchwała Nr 1210/2017
Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
z dnia 12 października 2017 r.

w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW
 certyfikatów inwestycyjnych serii G wyemitowanych przez
PKO GLOBALNEGO DOCHODU - FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

§ 1

Na podstawie § 3 ust. 1 i 8 oraz § 17 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanawia dopuścić do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 249.941 (dwieście czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści jeden) certyfikatów inwestycyjnych serii G wyemitowanych przez PKO GLOBALNEGO DOCHODU - FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Indeksy o najwyższych obrotach

WIG

0,37% 1 001 304 267,09
17-01-2018

WIGdiv

0,06% 452 880 183,66
17-01-2018

RESPECT

0,32% 415 928 412,90
17-01-2018

mWIG40

0,78% 227 566 732,34
17-01-2018