Komunikaty i uchwały GPW

PKO GLOBALNEGO DOCHODU - FIZ (Uchwała Nr 1210/2017)

12-10-2017 17:55

Uchwała Nr 1210/2017
Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
z dnia 12 października 2017 r.

w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW
 certyfikatów inwestycyjnych serii G wyemitowanych przez
PKO GLOBALNEGO DOCHODU - FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

§ 1

Na podstawie § 3 ust. 1 i 8 oraz § 17 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanawia dopuścić do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 249.941 (dwieście czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści jeden) certyfikatów inwestycyjnych serii G wyemitowanych przez PKO GLOBALNEGO DOCHODU - FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Indeksy o najwyższych obrotach

WIG

0,16% 37 539 878,91
24-10-2017

RESPECT

0,18% 22 484 981,74
24-10-2017

WIGdiv

0,33% 16 928 529,57
24-10-2017

mWIG40

0,28% 5 752 541,74
24-10-2017