Komunikaty GPW

SANWIL HOLDING (Komunikat)

09-11-2017 17:28

Komunikat
Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
z dnia 9 listopada 2017 r.
(Główny Rynek GPW)

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. informuje, że z dniem 9 listopada 2017 r. do Programu Wspierania Płynności przystąpiła spółka SANWIL HOLDING S.A.

Z chwilą przystąpienia spółki do Programu Wspierania Płynności jej akcje przestają być kwalifikowane do Strefy Niższej Płynności.

Zgodnie z § 3 Działu IV Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego w Systemie UTP, zmiana systemu notowań wynikająca z zaprzestania kwalifikacji akcji spółki do Strefy Niższej Płynności nastąpi począwszy od sesji giełdowej w dniu 14 listopada 2017 r.

Według stanu na dzień 9 listopada 2017 r. w Programie Wspierania Płynności uczestniczy 159 emitentów.

Indeksy o najwyższych obrotach

WIGdiv

0,00% 0,00
16-01-2018

mWIG40

0,00% 0,00
16-01-2018

WIG

0,00% 0,00
16-01-2018

RESPECT

0,00% 0,00
16-01-2018