Komunikaty i uchwały GPW

SADOVAYA GROUP (Uchwała Nr 1326/2017)

10-11-2017 18:08

Uchwała Nr 1326/2017
Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
z dnia 10 listopada 2017 r.

 

w sprawie zawieszenia obrotu na Głównym Rynku GPW akcjami spółki SADOVAYA GROUP S.A.

§ 1

Zarząd Giełdy, działając na podstawie § 30 ust. 1 pkt 2) Regulaminu Giełdy, postanawia o dalszym zawieszeniu obrotu akcjami spółki SADOVAYA GROUP S.A., oznaczonymi kodem „LU0564351582”, to jest
do końca dnia sesyjnego następującego po dniu, w którym spółka ta przekaże do publicznej wiadomości raport roczny za rok obrotowy 2016.

§ 2


Uchwała wchodzi w życie z dniem 13 listopada 2017 r.

Indeksy o najwyższych obrotach

WIG

0,61% 1 182 857 264,28
21-11-2017

RESPECT

1,03% 682 945 228,43
21-11-2017

WIGdiv

1,26% 642 365 234,02
21-11-2017

mWIG40

0,19% 211 911 443,63
21-11-2017