Komunikaty i uchwały GPW

ING BANK N.V. (Uchwała Nr 1425/2017)

06-12-2017 15:14

Uchwała Nr 1425/2017
Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
z dnia 6 grudnia 2017 r.

w sprawie wykluczenia z obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW
certyfikatów strukturyzowanych wyemitowanych przez ING BANK N.V.

§ 1

W związku ze ziszczeniem się warunków wcześniejszego wykupu certyfikatów strukturyzowanych wyemitowanych przez ING BANK N.V., o których mowa w Załączniku do niniejszej Uchwały, Zarząd Giełdy działając na podstawie § 31 ust. 2 pkt 3) Regulaminu Giełdy postanawia wykluczyć te certyfikaty z obrotu giełdowego z dniem 8 grudnia 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do Uchwały Nr 1425/2017 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 6 grudnia 2017 r.

Lp.

Kod ISIN certyfikatów

Nazwa skrócona certyfikatów

1.

PLINGNV02980

INTSPKO02980

2.

PLINGNV05611

INTLUSD05611

3.

PLINGNV18739

INTLEUR18739

4.

PLINGNV19042

INTSDOW19042

5.

PLINGNV19182

INTLKGH19182

6.

PLINGNV19281

INTSHSC19281

7.

PLINGNV19802

INTLPKN19802

8.

PLINGNV20149

INTLBMW20149

Indeksy o najwyższych obrotach

WIG

0,02% 760 100 200,68
13-12-2017

RESPECT

0,33% 380 148 809,51
13-12-2017

WIGdiv

0,06% 266 638 868,64
13-12-2017

mWIG40

0,46% 202 209 545,64
13-12-2017