Komunikaty i uchwały GPW

UNICREDIT BANK AG (Uchwała Nr 1426/2017)

06-12-2017 15:16

Uchwała Nr 1426/2017
Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
z dnia 6 grudnia 2017 r.

w sprawie wykluczenia z obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW
certyfikatów strukturyzowanych wyemitowanych przez UNICREDIT BANK AG

§ 1

Po rozpatrzeniu wniosku spółki UNICREDIT BANK AG o wykluczenie z obrotu certyfikatów strukturyzowanych o nazwie skróconej „UCEXSX7E0621”, oznaczonych kodem „DE000HVB2D16”, w związku z wcześniejszym ich wykupem, Zarząd Giełdy, działając na podstawie § 31 ust. 2 pkt 3) Regulaminu Giełdy, postanawia wykluczyć te certyfikaty z obrotu giełdowego z dniem 8 grudnia 2017 r.

§ 2

1.    Zarząd Giełdy na podstawie § 30 ust. 1 pkt 2) Regulaminu Giełdy postanawia zawiesić obrót certyfikatami strukturyzowanymi, o których mowa w § 1, począwszy od dnia 7 grudnia 2017 r.

2.    Na podstawie § 110 ust. 10 i 11 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanawia, co następuje:

1)    zlecenia maklerskie na certyfikaty strukturyzowane, o których mowa w § 1, przekazane na giełdę, a nie zrealizowane do dnia 6 grudnia 2017 r. (włącznie), tracą ważność po zakończeniu sesji giełdowej w tym dniu;

2)    od dnia zawieszenia, o którym mowa w ust. 1, zlecenia maklerskie na certyfikaty strukturyzowane, o których mowa w § 1, nie będą przyjmowane.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Indeksy o najwyższych obrotach

WIG

0,02% 760 100 200,68
13-12-2017

RESPECT

0,33% 380 148 809,51
13-12-2017

WIGdiv

0,06% 266 638 868,64
13-12-2017

mWIG40

0,46% 202 209 545,64
13-12-2017