Komunikaty i uchwały GPW

EUROHOLD BULGARIA (Uchwała Nr 1427/2017)

06-12-2017 15:17

Uchwała Nr 1427/2017
Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
z dnia 6 grudnia 2017 r.

w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego
na Głównym Rynku GPW akcji spółki EUROHOLD BULGARIA AD z siedzibą w Sofii

§ 1

Zarząd Giełdy stwierdza, że zgodnie z § 19 ust. 1 i 2 Regulaminu Giełdy do obrotu giełdowego na rynku podstawowym dopuszczonych jest 52.701.288 (pięćdziesiąt dwa miliony siedemset jeden tysięcy dwieście osiemdziesiąt osiem) akcji spółki EUROHOLD BULGARIA AD, o wartości nominalnej 1 BGN (jeden lew bułgarski) każda.

§ 2

Na podstawie § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić z dniem 8 grudnia 2017 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym akcje spółki EUROHOLD BULGARIA AD, o których mowa w § 1, rejestrowane przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. pod kodem „BG1100114062”.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Indeksy o najwyższych obrotach

WIG

0,86% 883 195 067,20
12-12-2017

RESPECT

1,18% 510 878 220,67
12-12-2017

WIGdiv

0,61% 313 758 570,96
12-12-2017

mWIG40

0,62% 144 573 553,91
12-12-2017