Komunikaty i uchwały GPW

RAFAKO (Uchwała Nr 1463/2017)

07-12-2017 13:07

Uchwała Nr 1463/2017
Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
z dnia 7 grudnia 2017 r.

w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW
praw do akcji zwykłych na okaziciela serii K spółki RAFAKO S.A.

§ 1

Na podstawie § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy oraz § 2 ust. 1 Działu IV Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego w systemie UTP, Zarząd Giełdy postanawia:

1) wprowadzić z dniem 8 grudnia 2017 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 42.500.000 (czterdzieści dwa miliony pięćset tysięcy) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii K spółki RAFAKO S.A., o wartości nominalnej 2 zł (dwa złote) każda, onaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLRAFAK00091”;

2) notować prawa do akcji spółki RAFAKO S.A., o których mowa w pkt 1), w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „RAFAKO-PDA” i oznaczeniem „RFKA”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Indeksy o najwyższych obrotach

WIG

0,02% 760 100 200,68
13-12-2017

RESPECT

0,33% 380 148 809,51
13-12-2017

WIGdiv

0,06% 266 638 868,64
13-12-2017

mWIG40

0,46% 202 209 545,64
13-12-2017