Komunikaty i uchwały GPW

BUMECH S.A. W RESTRUKTURYZACJI (Uchwała Nr 1464/2017)

07-12-2017 18:50

Uchwała Nr 1464/2017
Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
z dnia 7 grudnia 2017 r.


w sprawie szczególnego oznaczania instrumentów finansowych spółki BUMECH S.A. W RESTRUKTURYZACJI
notowanych na Głównym Rynku GPW

§ 1


Na podstawie § 3 ust. 1 pkt 7) Działu VII Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego w systemie UTP, Zarząd Giełdy postanawia, iż informacje podawane w Cedule Giełdy Warszawskiej oraz na stronie internetowej Giełdy dotyczące notowań instrumentów finansowych spółki BUMECH S.A. W RESTRUKTURYZACJI zostaną oznaczone w sposób szczególny poprzez umieszczenie odnośnika w postaci liczby porządkowej oznaczającej:
- „sąd wydał postanowienie o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego”.

§ 2


Traci moc Uchwała Nr 1386/2017 Zarządu Giełdy z dnia 27 listopada 2017 r.

§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Indeksy o najwyższych obrotach

WIG

0,86% 883 195 067,20
12-12-2017

RESPECT

1,18% 510 878 220,67
12-12-2017

WIGdiv

0,61% 313 758 570,96
12-12-2017

mWIG40

0,62% 144 573 553,91
12-12-2017