Komunikaty GPW

PRAIRIE MINING (Uchwała Nr 29/2018)

11-01-2018 17:28

Uchwała Nr 29/2018
Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
z dnia 11 stycznia 2018 r.


w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych spółki PRAIRIE MINING LIMITED z siedzibą w Perth (Australia)
    


§ 1


Zarząd Giełdy stwierdza, że zgodnie z § 19 ust. 1 Regulaminu Giełdy do obrotu giełdowego na rynku równoległym dopuszczonych jest 4.020.000 (cztery miliony dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych
spółki PRAIRIE MINING LIMITED.

§ 2


Na podstawie § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy, w związku z § 3a ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić z dniem 15 stycznia 2018 r. do obrotu giełdowego na rynku równoległym akcje spółki PRAIRIE MINING LIMITED, o których mowa w § 1, rejestrowane przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. pod kodem „AU000000PDZ2”.

§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Indeksy o najwyższych obrotach

RESPECT

0,00% 0,00
16-01-2018

sWIG80

0,00% 0,00
16-01-2018

WIGdiv

0,00% 0,00
16-01-2018

mWIG40

0,00% 0,00
16-01-2018