Komunikaty i uchwały GPW

 • Komunikaty indeksowe | 20-03-2018

  INDATA (Komunikat)

  Po sesji 20 marca 2018 r. zostanie przeprowadzona korekta nadzwyczajna list uczestników indeksów WIG, WIG-Poland oraz WIG-informatyka polegająca na wykreśleniu akcji spółki INDATA z list uczestników tych indeksów

 • Uchwały Zarządu GPW | 19-03-2018

  INDATA (Uchwała Nr 259/2018)

  w sprawie szczególnego oznaczania instrumentów finansowych spółki INDATA S.A. notowanych na Głównym Rynku GPW

 • Uchwały Zarządu GPW | 19-03-2018

  AB „NOVATURAS” (Uchwała Nr 258/2018)

  wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych spółki AB „NOVATURAS” z siedzibą w Kownie (Republika Litewska)

 • Uchwały Zarządu GPW | 19-03-2018

  B3SYSTEM (Uchwała Nr 257/2018)

  w sprawie wykluczenia z obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji spółki B3SYSTEM S.A.

 • Komunikaty | 16-03-2018

  SuperAnimator WIG20 (Komunikat)

  Lista spółek programu SuperAnimator WIG20

 • Uchwały Zarządu GPW | 16-03-2018

  SESCOM (Uchwała Nr 222/2018)

  w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A2, B, C oraz D spółki SESCOM S.A.

 • Uchwały Zarządu GPW | 16-03-2018

  SESCOM (Uchwała Nr 221/2018)

  w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A2, B, C oraz D spółki SESCOM S.A.

 • Uchwały Zarządu GPW | 16-03-2018

  AB „NOVATURAS” (Uchwała Nr 219/2018)

  w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych spółki AB „NOVATURAS” z siedzibą w Kownie (Republika Litewska)

 • Uchwały Zarządu GPW | 15-03-2018

  UNICREDIT BANK AG (Uchwała Nr 217/2018)

  w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW certyfikatów strukturyzowanych wyemitowanych przez UNICREDIT BANK AG

 • Uchwały Zarządu GPW | 15-03-2018

  UNICREDIT BANK AG (Uchwała Nr 216/2018)

  w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW certyfikatów strukturyzowanych wyemitowanych przez UNICREDIT BANK AG

Indeksy o najwyższych obrotach

WIG

0,61% 819 678 881,15
20-03-2018

RESPECT

0,41% 444 708 163,04
20-03-2018

WIGdiv

0,64% 416 954 207,72
20-03-2018

mWIG40

0,35% 120 985 786,35
20-03-2018