Komunikaty i uchwały GPW

Indeksy (Komunikat)

12-02-2015 19:34

Komunikat
Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
z dnia 12 lutego 2015 roku
(Główny Rynek GPW)

Zgodnie z Uchwałami nr 42/2007 oraz 871/2013 Zarządu Giełdy z późn. zm. dotyczących indeksów giełdowych, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. informuje, że po sesji w dniu 20 marca 2015 r. zostanie przeprowadzona rewizja roczna portfeli indeksów WIG20, WIG20TR, mWIG40, sWIG80, WIG30 oraz WIG30TR

W wyniku rewizji w portfelach indeksów WIG20 oraz WIG20TR będą miały miejsce następujące zmiany:
• nowe spółki: ENEA, ENERGA, CYFRPLSAT;
• spółki opuszczające indeks: JSW, KERNEL, LOTOS.

W indeksie mWIG40 będą miały miejsce następujące zmiany:
• nowe spółki: JSW, KERNEL, LOTOS, STALPROD;
• spółki opuszczające indeks: CYFRPLSAT, ENEA, ENERGA, MIDAS.

W indeksie sWIG80 będą miały miejsce następujące zmiany:
• nowe spółki: BYTOM, IFSA, MIDAS, PAGED, SERINUS;
• spółki opuszczające indeks: JWCONSTR, OPENFIN, SKOTAN, STALPROD, WIELTON.

Portfele indeksów WIG30 oraz WIG30TR pozostaną bez zmian, natomiast udziały spółek PEKAO, PKOBP i PZU w tych indeksach zostaną ograniczone do 10 proc.

 

Indeksy o najwyższych obrotach

WIG

0,69% 750 883 365,95
11-12-2017

RESPECT

1,11% 365 004 708,54
11-12-2017

WIGdiv

0,95% 223 683 659,31
11-12-2017

mWIG40

0,41% 216 747 686,52
11-12-2017