Komunikaty GPW

SANWIL HOLDING (Uchwała Nr 229/2015)

11-03-2015 17:48

Uchwała Nr 229/2015
Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
z dnia 11 marca 2015 r.

w sprawie zawieszenia na Głównym Rynku GPW
obrotu akcjami spółki SANWIL HOLDING S.A.

§ 1

Po rozpatrzeniu wniosku spółki SANWIL HOLDING S.A. o zawieszenie notowań akcji tej spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej, Zarząd Giełdy działając na podstawie § 30 ust. 1 pkt 1) Regulaminu Giełdy postanawia zawiesić obrót akcjami spółki SANWIL HOLDING S.A., oznaczonymi kodem „PLSANWL00012”, od dnia 12 marca 2015 r. do dnia 25 marca 2015 r. (włącznie).

§ 2

Na podstawie § 110 ust. 10 i 11 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanawia, co następuje:

1) zlecenia maklerskie na akcje spółki SANWIL HOLDING S.A., o których mowa w § 1, przekazane na giełdę, a nie zrealizowane do dnia 11 marca 2015 r. (włącznie), tracą ważność po zakończeniu sesji giełdowej w tym dniu;

2) w okresie zawieszenia, o którym mowa w § 1, zlecenia maklerskie na akcje spółki SANWIL HOLDING S.A. nie będą przyjmowane.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Indeksy o najwyższych obrotach

WIGdiv

0,00% 0,00
16-01-2018

mWIG40

0,00% 0,00
16-01-2018

WIG

0,00% 0,00
16-01-2018

RESPECT

0,00% 0,00
16-01-2018