Komunikaty i uchwały GPW

SETANTA (Komunikat)

28-02-2017 17:40

Komunikat
Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
z dnia 28 lutego 2017 r.
(Główny Rynek GPW)

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie informuje, że na podstawie uchwały nr 42/2007 Zarządu GPW z późn. zm., po sesji 28 lutego 2017 r. z listy uczestników indeksu WIG-nieruchomości zostaną wykreślone akcje spółki SETANTA (ISIN PLSNTFG00017).

Operacja wykreślenia akcji spółki SETANTA z portfela WIG-nieruchomości wynika ze zmiany kwalifikacji sektorowej spółki, która będzie miała miejsce po sesji 28 lutego 2017 r.

Indeksy o najwyższych obrotach

WIG

0,08% 593 820 644,05
23-02-2018

WIGdiv

0,34% 256 373 251,67
23-02-2018

RESPECT

0,36% 235 577 316,15
23-02-2018

mWIG40

0,09% 97 369 904,67
23-02-2018