Komunikaty i uchwały GPW

KERDOS GROUP (Uchwała Nr 103/2018)

07-02-2018 17:41

Uchwała Nr 103/2018
Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
z dnia 7 lutego 2018 r.

w sprawie szczególnego oznaczania instrumentów finansowych
spółki KERDOS GROUP S.A. W UPADŁOŚCI
notowanych na Głównym Rynku GPW
oraz w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst

§ 1

Na podstawie § 3 ust. 1 pkt 3) Działu VII Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego w systemie UTP oraz § 150 ust. 1 pkt 3) Załącznika Nr 2 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia, iż informacje podawane w Cedule Giełdy Warszawskiej oraz na stronie internetowej Giełdy dotyczące notowań instrumentów finansowych spółki KERDOS GROUP S.A. W UPADŁOŚCI zostaną oznaczone w sposób szczególny poprzez umieszczenie odnośnika w postaci liczby porządkowej oznaczającej:
- „uprawomocniło się postanowienie sądu o ogłoszeniu upadłości emitenta”.

§ 2

Traci moc Uchwała Nr 1020/2017 Zarządu Giełdy z dnia 6 września 2017 r.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Indeksy o najwyższych obrotach

WIG

0,08% 593 820 644,05
23-02-2018

WIGdiv

0,34% 256 373 251,67
23-02-2018

RESPECT

0,36% 235 577 316,15
23-02-2018

mWIG40

0,09% 97 369 904,67
23-02-2018