Komunikaty i uchwały GPW

UNICREDIT BANK AG (Uchwała Nr 108/2018)

09-02-2018 17:27

Uchwała Nr 108/2018
Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
z dnia 9 lutego 2018 r.

w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW
certyfikatów strukturyzowanych wyemitowanych przez UNICREDIT BANK AG

§ 1

Na podstawie § 3 ust. 1, § 3a ust. 1 i 2, § 5 oraz § 8 ust. 1 i 2 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanawia dopuścić do obrotu giełdowego na rynku równoległym 138.604 (sto trzydzieści osiem tysięcy sześćset cztery) certyfikaty strukturyzowane, oznaczone nazwą skróconą „UCEXSXEP0222”, wyemitowane przez UNICREDIT BANK AG.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Indeksy o najwyższych obrotach

WIG

0,41% 652 411 572,66
21-02-2018

RESPECT

0,88% 317 195 161,80
21-02-2018

WIGdiv

0,19% 283 264 772,73
21-02-2018

mWIG40

0,59% 92 892 149,78
21-02-2018