Komunikaty i uchwały GPW

UNICREDIT BANK AG (Uchwała Nr 109/2018)

09-02-2018 17:27

Uchwała Nr 109/2018
Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
z dnia 9 lutego 2018 r.

w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW
certyfikatów strukturyzowanych wyemitowanych przez UNICREDIT BANK AG

§ 1

Na podstawie § 36, § 37 oraz § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy oraz § 1 ust. 1 i § 2 ust. 1 Działu V Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego w systemie UTP, Zarząd Giełdy postanawia:

1) wprowadzić z dniem 15 lutego 2018 r. do obrotu giełdowego na rynku równoległym 138.604 (sto trzydzieści osiem tysięcy sześćset cztery) certyfikaty strukturyzowane, wyemitowane przez UNICREDIT BANK AG, rejestrowane przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. pod kodem „DE000HVB2720”;

2) notować certyfikaty strukturyzowane, o których mowa w pkt 1), w systemie animatora rynku pod nazwą skróconą „UCEXSXEP0222”;

3) notować certyfikaty strukturyzowane, o których mowa w pkt 1), w segmencie instrumentów strukturyzowanych bez dźwigni (Segment B).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Indeksy o najwyższych obrotach

WIG

0,08% 593 820 644,05
23-02-2018

WIGdiv

0,34% 256 373 251,67
23-02-2018

RESPECT

0,36% 235 577 316,15
23-02-2018

mWIG40

0,09% 97 369 904,67
23-02-2018