Komunikaty i uchwały GPW

JJ AUTO AG (Uchwała Nr 119/2018)

13-02-2018 17:38

Uchwała Nr 119/2018
Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
z dnia 13 lutego 2018 r.

w sprawie zawieszenia obrotu na Głównym Rynku GPW
akcjami spółki JJ AUTO AG

§ 1

Zarząd Giełdy, działając na podstawie § 30 ust. 1 pkt 2) i ust. 1a Regulaminu Giełdy, postanawia o dalszym zawieszeniu obrotu akcjami spółki JJ AUTO AG, oznaczonymi kodem „DE000A1TNS70”, to jest do końca dnia sesyjnego następującego po dniu, w którym spółka ta przekaże
do publicznej wiadomości następujące raporty okresowe:

1)    raport roczny za rok obrotowy 2014;
2)    raport roczny za rok obrotowy 2015;
3)    raport roczny za rok obrotowy 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 14 lutego 2018 r.

Indeksy o najwyższych obrotach

WIG

0,08% 593 820 644,05
23-02-2018

WIGdiv

0,34% 256 373 251,67
23-02-2018

RESPECT

0,36% 235 577 316,15
23-02-2018

mWIG40

0,09% 97 369 904,67
23-02-2018