Komunikaty i uchwały GPW

NEW WORLD RESOURCES PLC (Uchwała Nr 120/2018)

13-02-2018 17:40

Uchwała Nr 120/2018
Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
z dnia 13 lutego 2018 r.

w sprawie zawieszenia obrotu na Głównym Rynku GPW
akcjami spółki NEW WORLD RESOURCES PLC

§ 1

Zarząd Giełdy, działając na podstawie § 30 ust. 1 pkt 2) i ust. 1a Regulaminu Giełdy, postanawia o dalszym zawieszeniu obrotu akcjami spółki NEW WORLD RESOURCES PLC, oznaczonymi kodem „GB00B42CTW68”, to jest do końca dnia sesyjnego następującego po dniu, w którym spółka ta przekaże do publicznej wiadomości raport roczny za rok obrotowy 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 14 lutego 2018 r.

Indeksy o najwyższych obrotach

WIG

0,41% 652 411 572,66
21-02-2018

RESPECT

0,88% 317 195 161,80
21-02-2018

WIGdiv

0,19% 283 264 772,73
21-02-2018

mWIG40

0,59% 92 892 149,78
21-02-2018