Komunikaty i uchwały GPW

SADOVAYA GROUP (Uchwała Nr 121/2018)

13-02-2018 17:41

Uchwała Nr 121/2018
Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
z dnia 13 lutego 2018 r.

w sprawie zawieszenia obrotu na Głównym Rynku GPW
akcjami spółki SADOVAYA GROUP S.A.

§ 1

Zarząd Giełdy, działając na podstawie § 30 ust. 1 pkt 2) i ust. 1a Regulaminu Giełdy, postanawia o dalszym zawieszeniu obrotu akcjami spółki SADOVAYA GROUP S.A., oznaczonymi kodem „LU0564351582”, to jest do końca dnia sesyjnego następującego po dniu, w którym spółka ta przekaże do publicznej wiadomości raport roczny za rok obrotowy 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 14 lutego 2018 r.

Indeksy o najwyższych obrotach

WIG

0,08% 593 820 644,05
23-02-2018

WIGdiv

0,34% 256 373 251,67
23-02-2018

RESPECT

0,36% 235 577 316,15
23-02-2018

mWIG40

0,09% 97 369 904,67
23-02-2018