Komunikaty i uchwały GPW

Indeksy GPW (Komunikat)

13-02-2018 18:11

Komunikat
Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
z dnia 13 lutego 2018 roku
(Główny Rynek GPW)

 

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie informuje, że na podstawie uchwały nr 42/2007 Zarządu GPW z późn. zm., po sesji w dniu 15 lutego 2018 r. zostanie przeprowadzona nadzwyczajna korekta pakietów akcji spółki CYFRPLSAT (ISIN PLCFRPT00013) w indeksach WIG20, WIG20TR, WIG30, WIG30TR, WIG, WIG-Poland oraz  WIG-telekomunikacja. W wyniku tej operacji nowy pakiet akcji spółki CYFRPLSAT w ww. indeksach będzie wynosił 272.825.000 akcji.

Operacja korekty nadzwyczajnej wynika ze zwiększenia liczby akcji w wolnym obrocie spółki CYFRPLSAT powyżej 250 mln EUR.

Indeksy o najwyższych obrotach

WIG

0,08% 593 820 644,05
23-02-2018

WIGdiv

0,34% 256 373 251,67
23-02-2018

RESPECT

0,36% 235 577 316,15
23-02-2018

mWIG40

0,09% 97 369 904,67
23-02-2018