Komunikaty i uchwały GPW

Indeksy GPW (Komunikat)

13-02-2018 18:12

Komunikat
Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
z dnia 13 lutego 2018 r.

(Główny Rynek GPW)

 

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie informuje, że na podstawie uchwałynr 42/2007 Zarządu GPW z późn. zm., po sesji 15 lutego 2018 r. z list uczestników indeksów mWIG40, mWIG40TR, WIGdiv, WIG, WIG-Poland oraz WIG-nieruchomości zostaną wykreślone akcje spółki ROBYG (ISIN PLROBYG00016).

Ponadto po sesji 15 lutego 2018 r. listy uczestników:

  • mWIG40 i mWIG40TR zostaną uzupełnione o pakiet 30.451.000 akcji spółki URSUS  (ISIN PLPMWRM00012),
  • sWIG80 i sWIG80TR zostaną uzupełnione o pakiet 4.570.000 akcji spółki SKARBIEC (ISIN PLSKRBH00014),

Operacja wykreślenia akcji spółki ROBYG z portfeli z ww. indeksów wynika z metodologii, zgodnie z którą w indeksach giełdowych nie mogą uczestniczyć spółki, których liczba akcji w wolnym obrocie jest niższa niż 10%.

Indeksy o najwyższych obrotach

WIG

0,08% 593 820 644,05
23-02-2018

WIGdiv

0,34% 256 373 251,67
23-02-2018

RESPECT

0,36% 235 577 316,15
23-02-2018

mWIG40

0,09% 97 369 904,67
23-02-2018