Komunikaty i uchwały GPW

Indeksy GPW (Komunikat)

13-02-2018 18:27

 

Komunikat
Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
z dnia 13 lutego 2018 r.
(Główny Rynek GPW)

 

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie informuje, że na podstawie uchwały  nr 42/2007 Zarządu GPW z późn. zm., po sesji w dniu 13 lutego 2018 r. z list uczestników indeksów giełdowych WIG oraz WIG-Poland zostaną wykreślone akcje spółki PCCINTER (ISIN PLPCCIM00014).

Operacja wykreślenia akcji spółki PCCINTER z portfeli ww. indeksów wynika z metodologii, zgodnie z którą w indeksach giełdowych nie mogą uczestniczyć spółki, których liczba akcji w wolnym obrocie jest niższa niż 10%.

Indeksy o najwyższych obrotach

WIG

0,08% 593 820 644,05
23-02-2018

WIGdiv

0,34% 256 373 251,67
23-02-2018

RESPECT

0,36% 235 577 316,15
23-02-2018

mWIG40

0,09% 97 369 904,67
23-02-2018