Komunikaty i uchwały GPW

GAMMA ALOKACJI SEKTOROWYCH FIZ (Komunikat)

09-03-2018 11:05

Komunikat
Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
 z dnia 9 marca 2018 roku
 (Główny Rynek GPW)

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. informuje, że w związku ze zmianą nazwy funduszu KBC ALOKACJI SEKTOROWYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY (PLKBCAS00011) na GAMMA ALOKACJI SEKTOROWYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY począwszy od dnia 12 marca 2018 roku certyfikaty inwestycyjne funduszu będą notowane pod nazwą skróconą „GAMASFIZ”.

Indeksy o najwyższych obrotach

WIG

1,25% 2 142 151 291,04
16-03-2018

WIGdiv

1,22% 1 070 988 391,58
16-03-2018

RESPECT

0,91% 1 028 162 882,94
16-03-2018

mWIG40

0,85% 375 608 615,08
16-03-2018