Komunikaty i uchwały GPW

Indeksy GPW (Komunikat)

09-03-2018 17:20

Komunikat
Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
z dnia 9 marca 2018 r.
(Główny Rynek GPW)

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie informuje, że na podstawie uchwał Zarządu Giełdy nr 42/2007, 472/2012 oraz 651/2009 z późn. zm., po sesji w dniu 16 marca 2018 r. zostanie przeprowadzona rewizja kwartalna portfeli indeksów WIG, WIG-Poland, WIG-Ukraine i WIG-CEE oraz korekta kwartalna indeksów WIGdiv i RESPECT Index.

W skład indeksów WIG i WIG-Poland po rewizji wejdą spółki z Głównego Rynku GPW, które spełniają kryteria tych indeksów, przy czym indeks WIG-Poland będzie obejmował tylko spółki krajowe. W obu indeksach udział spółki PKOBP zostanie ograniczony do 10%.

Po rewizji kwartalnej składy indeksów WIG-CEE oraz WIG-Ukraine pozostaną bez zmian. Udziały spółek CEZ, KRKA oraz MOL w indeksie WIG-CEE zostaną ograniczone do 25 proc., zaś udział spółki KERNEL w indeksie WIG-Ukraine zostanie ograniczony do 40%.

W indeksie WIGdiv udziały spółek KGHM, LPP, PEKAO, PGNIG, PKNORLEN oraz PZU zostaną ograniczone do 10 proc., natomiast skład indeksu pozostanie bez zmian.

W RESPECT Index udziały spółek BZWBK, KGHM, PEKAO oraz PZU zostaną ograniczone do 10 proc., natomiast skład indeksu pozostanie bez zmian.

Wraz z rewizją portfela indeksu WIG zostaną przeprowadzone zmiany w subindeksach sektorowych tego indeksu.

  W załączeniu listy uczestników indeksów WIG, WIG-Poland, WIG-Ukraine, WIG-CEE, WIGdiv i RESPECT Index po zmianach okresowych.

Indeksy o najwyższych obrotach

WIG

1,25% 2 142 151 291,04
16-03-2018

WIGdiv

1,22% 1 070 988 391,58
16-03-2018

RESPECT

0,91% 1 028 162 882,94
16-03-2018

mWIG40

0,85% 375 608 615,08
16-03-2018