Komunikaty i uchwały GPW

FORTUNA (Komunikat)

13-03-2018 17:24

Komunikat
Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
z dnia 13 marca 2018 r.
(Główny Rynek GPW)

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie informuje, że na podstawie uchwały nr 42/2007 Zarządu GPW z późn. zm., po sesji 13 marca 2018 r. zostanie przeprowadzona korekta nadzwyczajna list uczestników indeksów WIG oraz WIG-CEE polegająca na wykreśleniu akcji spółki FORTUNA (ISIN NL0009604859) z list uczestników tych indeksów.

Operacja wykreślenia akcji spółki FORTUNA z portfeli wyżej wymienionych indeksów wynika z ich metodologii, zgodnie z którą w indeksach giełdowych nie mogą uczestniczyć spółki, których liczba akcji w wolnym obrocie jest niższa niż 10%.

Indeksy o najwyższych obrotach

WIG

1,25% 2 142 151 291,04
16-03-2018

WIGdiv

1,22% 1 070 988 391,58
16-03-2018

RESPECT

0,91% 1 028 162 882,94
16-03-2018

mWIG40

0,85% 375 608 615,08
16-03-2018