BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. (Uchwała Nr 398/2020)

28-05-2020 19:49

Uchwała Nr 398/2020
Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
z dnia 28 maja 2020 r.

w sprawie zmiany zakresu działania
przez członka giełdy BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.

 

§ 1

Na podstawie § 70 ust. 1 i § 72 ust. 1 Regulaminu Giełdy oraz § 1 ust. 2 Działu II Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego w systemie UTP, Zarząd Giełdy postanawia zmienić od dnia 30 maja 2020 r. zakres działania na giełdzie przez członka giełdy spółkę BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. - na obrót papierami wartościowymi oraz instrumentami pochodnymi na rachunek własny i na rachunek klienta.

§ 2

Na podstawie § 19 ust. 1 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia zmienić od dnia 30 maja 2020 r. zakres działania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect przez Członka Rynku spółkę BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. - na obrót wszystkimi instrumentami finansowymi na rachunek własny i na rachunek klienta.

§ 3

Na podstawie § 19 ust. 1 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia zmienić od dnia 30 maja 2020 r. zakres działania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst przez Członka Rynku spółkę BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. - na obrót dłużnymi instrumentami finansowymi na rachunek własny i na rachunek klienta.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem 30 maja 2020 r., pod warunkiem dojścia do skutku transakcji sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki PEKAO INVESTMENT BANKING S.A. związanej z prowadzeniem działalności maklerskiej na rzecz spółki BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.

 

Dane z bieżącej sesji na Głównym Rynku| ostatnia aktualizacja 17:15

Indeksy

WIG20
2 272,09 0,64%
mWIG40
4 971,69 0,32%
WIG
68 170,76 0,54%
Największe wzrosty

KBDOM
1,0900 26,74%
HMINWEST
35,0000 24,56%
SLEEPZAG
1,1800 15,69%
Największe spadki

CELTIC
11,1000 19,57%
PBG
0,0500 13,79%
BOWIM
11,1000 13,28%
Najbardziej aktywne

PEKAO
99,0000 90 447 248
KGHM
198,2500 75 417 956
PZU
38,2700 66 745 501