ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA (Uchwała Nr 794/2020)

15-10-2020 18:13

Uchwała Nr 794/2020
Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
z dnia 15 października 2020 r.

w sprawie szczególnego oznaczania na Głównym Rynku GPW i na Catalyst
instrumentów finansowych spółki
ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA S.A. W UPADŁOŚCI

§ 1

Na podstawie § 3 ust. 1 pkt 3) Działu VII Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego w systemie UTP oraz § 150 ust. 1 pkt 3) Załącznika Nr 2 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia, iż informacje podawane w Cedule Giełdy Warszawskiej oraz na stronie internetowej Giełdy dotyczące notowań instrumentów finansowych spółki ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA S.A.
W UPADŁOŚCI zostaną oznaczone w sposób szczególny poprzez umieszczenie odnośnika w postaci liczby porządkowej oznaczającej:
- „uprawomocniło się postanowienie sądu o ogłoszeniu upadłości emitenta”.

§ 2

Na podstawie § 20 ust. 5 Statutu Giełdy, Zarząd Giełdy postanawia uchylić szczególne oznaczenie instrumentów finansowych spółki ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA S.A. W UPADŁOŚCI, o którym mowa w § 1 Uchwały Nr 451/2020 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 19 czerwca 2020 r.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dane z bieżącej sesji na Głównym Rynku| ostatnia aktualizacja 17:15

Indeksy

WIG20
2 272,09 0,64%
mWIG40
4 971,69 0,32%
WIG
68 170,76 0,54%
Największe wzrosty

KBDOM
1,0900 26,74%
HMINWEST
35,0000 24,56%
SLEEPZAG
1,1800 15,69%
Największe spadki

CELTIC
11,1000 19,57%
PBG
0,0500 13,79%
BOWIM
11,1000 13,28%
Najbardziej aktywne

PEKAO
99,0000 90 447 248
KGHM
198,2500 75 417 956
PZU
38,2700 66 745 501