KOMUNIKAT

29-12-2020 17:31

KOMUNIKAT
Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
z dnia 29 grudnia 2020 r.

Zarząd Giełdy informuje, że Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła zmiany w Regulaminie Giełdy uchwalone Uchwałą Nr 49/1787/2020 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 2 września 2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu Giełdy.

Przedmiotowe zmiany w Regulaminie Giełdy mają na celu optymalizację struktury rynków instrumentów dłużnych prowadzonych w ramach Catalyst. Optymalizacja struktury rynków Catalyst mająca za cel uproszczenie krajowego rynku długu zakłada koncentrację nieskarbowych instrumentów dłużnych na rynkach prowadzonych przez Giełdę. Podstawowym założeniem tych zmian jest ograniczenie katalogu instrumentów dłużnych mogących być przedmiotem procedury dopuszczania/wprowadzania do obrotu na rynkach prowadzonych przez BondSpot wyłącznie do obligacji emitowanych przez Skarb Państwa. Wobec czego niezbędne były zmiany w Regulaminie Giełdy w zakresie opłat pobieranych od emitentów instrumentów dłużnych. Wprowadzone zmiany można podzielić na dwie grupy w zależności od momentu ich wejścia w życie.

Pierwsza grupa zmian wejdzie w życie z dniem 13 stycznia 2021 r. tj. po upływie dwóch tygodni od dnia podania tych zmian do wiadomości uczestników obrotu i jest związana z ułatwieniami dotyczącymi przenoszenia instrumentów dłużnych z rynków prowadzonych przez BondSpot na rynek regulowany prowadzonych przez Giełdę. Zmiany te mają zachęcić emitentów, których instrumenty dłużne notowane są na rynkach prowadzonych przez BondSpot, a które nie są jeszcze przedmiotem obrotu na giełdzie, do złożenia wniosku o dopuszczanie ich do obrotu giełdowego.

Druga grupa zmian wejdzie w życie z dniem 1 lipca 2021 r. tj. pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego bezpośrednio po upływie 6 miesięcy od dnia podania tych zmian do wiadomości uczestników obrotu i jest związana z ograniczeniem katalogu instrumentów dłużnych mogących być przedmiotem procedury dopuszczania/wprowadzania do obrotu na rynkach prowadzonych przez BondSpot wyłącznie do obligacji emitowanych przez Skarb Państwa.  W celu należytej ochrony interesów uczestników rynku w sposób znaczący wydłużono vacatio legis dla tej grupy zmian. Wydłużone vacatio legis pozwoli na odpowiednie dostosowanie się uczestników obrotu do nowej struktury rynków instrumentów dłużnych prowadzonych przez Giełdę i BondSpot, w szczególności pozwoli emitentom instrumentów dłużnych na skorygowanie swoich procesów emisyjnych do nowej struktury Catalyst.

Analogiczne zmiany zostały wprowadzone w Regulaminie Alternatywnego Systemu Obrotu Uchwałą Nr 1011/2020 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

W załączeniu tekst Uchwały Nr 49/1787/2020 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 2 września 2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu Giełdy oraz Uchwały Nr 1011/2020 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Dane z bieżącej sesji na Głównym Rynku| ostatnia aktualizacja 17:15

Indeksy

WIG20
2 272,09 0,64%
mWIG40
4 971,69 0,32%
WIG
68 170,76 0,54%
Największe wzrosty

KBDOM
1,0900 26,74%
HMINWEST
35,0000 24,56%
SLEEPZAG
1,1800 15,69%
Największe spadki

CELTIC
11,1000 19,57%
PBG
0,0500 13,79%
BOWIM
11,1000 13,28%
Najbardziej aktywne

PEKAO
99,0000 90 447 248
KGHM
198,2500 75 417 956
PZU
38,2700 66 745 501