Komunikaty i uchwały GPW

ATLANTIS (Uchwała Nr 1165/2013)

04-10-2013 14:21

Uchwała Nr 1165/2013
Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
z dnia 4 października 2013 r.

w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego
na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki
ATLANTIS S.A.

§ 1

Zarząd Giełdy stwierdza, że zgodnie z § 19 ust. 1 i 2 Regulaminu Giełdy do obrotu giełdowego na rynku podstawowym dopuszczonych jest 561 (pięćset sześćdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela
serii C spółki ATLANTIS S.A., o wartości nominalnej 0,35 zł (trzydzieści pięć groszy) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLATLNT00040”.

§ 2

Na podstawie § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić z dniem 11 października 2013 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym akcje spółki ATLANTIS S.A., o których mowa w § 1, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 11 października 2013 r. asymilacji tych akcji z akcjami tej spółki będącymi w obrocie giełdowym, oznaczonymi kodem „PLATLNT00016”.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Indeksy o najwyższych obrotach

WIG

1,25% 2 142 151 291,04
16-03-2018

WIGdiv

1,22% 1 070 988 391,58
16-03-2018

RESPECT

0,91% 1 028 162 882,94
16-03-2018

mWIG40

0,85% 375 608 615,08
16-03-2018