Komunikaty i uchwały GPW

ATLANTIS (Uchwała Nr 154/2014)

11-02-2014 17:36

Uchwała Nr 154/2014
Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
z dnia 11 lutego 2014 r.

w sprawie zawieszenia na Głównym Rynku GPW
obrotu akcjami spółki ATLANTIS S.A.

§ 1

Po rozpatrzeniu wniosku spółki ATLANTIS S.A. o zawieszenie notowań akcji tej spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej, Zarząd Giełdy działając na podstawie § 30 ust. 1 pkt 1) Regulaminu Giełdy postanawia zawiesić obrót akcjami spółki ATLANTIS S.A., oznaczonymi przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLATLNT00016”, od dnia 17 lutego 2014 r. do dnia 5 marca 2014 r. (włącznie).

§ 2

Na podstawie § 110 ust. 10 i 11 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanawia, co następuje:

1) zlecenia maklerskie na akcje spółki ATLANTIS S.A., o których mowa w § 1, przekazane na giełdę, a nie zrealizowane do dnia 14 lutego 2014 r. (włącznie), tracą ważność po zakończeniu sesji giełdowej w tym dniu;

2) w okresie zawieszenia, o którym mowa w § 1, zlecenia maklerskie na akcje spółki ATLANTIS S.A. nie będą przyjmowane.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Indeksy o najwyższych obrotach

WIG

1,25% 2 142 151 291,04
16-03-2018

WIGdiv

1,22% 1 070 988 391,58
16-03-2018

RESPECT

0,91% 1 028 162 882,94
16-03-2018

mWIG40

0,85% 375 608 615,08
16-03-2018