Komunikaty i uchwały GPW

ARCUS (Komunikat)

21-03-2016 17:03

Komunikat
Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
z dnia 21 marca 2016 roku
(Główny Rynek GPW)

 

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. informuje, że z dniem 21 marca 2016 roku do Programu Wspierania Płynności przystąpiła spółka ARCUS S.A.

Z chwilą przystąpienia spółki do Programu Wspierania Płynności jej akcje przestają być kwalifikowane do Strefy Niższej Płynności.

Zgodnie z § 3 Działu IV Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego w Systemie UTP, zmiana systemu notowań wynikająca z zaprzestania kwalifikacji akcji spółki do Strefy Niższej Płynności nastąpi począwszy od sesji giełdowej w dniu 24 marca 2016 r.

Według stanu na dzień 21 marca 2016 roku w Programie Wspierania Płynności uczestniczy 151 emitentów.

Indeksy o najwyższych obrotach

WIG

0,08% 593 820 644,05
23-02-2018

WIGdiv

0,34% 256 373 251,67
23-02-2018

RESPECT

0,36% 235 577 316,15
23-02-2018

mWIG40

0,09% 97 369 904,67
23-02-2018