Komunikaty i uchwały GPW

ARCUS (Komunikat)

13-04-2016 16:44

Komunikat
Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
z dnia 13 kwietnia 2016 r.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. informuje, że pomiędzy członkiem giełdy DOMEM MAKLERSKIM BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. a spółką ARCUS S.A. została zawarta umowa o pełnienie zadań animatora emitenta.

Indeksy o najwyższych obrotach

WIG

0,08% 593 820 644,05
23-02-2018

WIGdiv

0,34% 256 373 251,67
23-02-2018

RESPECT

0,36% 235 577 316,15
23-02-2018

mWIG40

0,09% 97 369 904,67
23-02-2018