Jesteś tutaj: Strona główna - GPWO GPWWiadomościKomunikaty

Aktualności

2014-06-26 19:07:42

LISTA ALERTÓW (Komunikat)

Komunikat
Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
z dnia 26 czerwca 2014 roku
(Główny Rynek GPW)

Na podstawie uchwały Nr 1387/2013 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 2 grudnia 2013 r. w sprawie wyodrębnienia segmentu rynku regulowanego LISTA ALERTÓW oraz zasad i procedury kwalifikacji do tego segmentu, Giełda dokonała w dniu dzisiejszym drugiej okresowej weryfikacji i kwalifikacji akcji spółek do segmentu LISTA ALERTÓW na nowych zasadach.

Do segmentu LISTA ALERTÓW zakwalifikowane zostały akcje 28 emitentów, w tym akcje 20 emitentów zostały zakwalifikowane po raz drugi z rzędu.

Lista emitentów, których akcje zostały zakwalifikowane do segmentu LISTA ALERTÓW, stanowi załącznik do niniejszego komunikatu.

Zarząd Giełdy informuje, że zgodnie z § 3 Działu IV Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego w systemie UTP, zmiana systemu notowań wynikająca z okresowej weryfikacji i kwalifikacji do segmentu LISTA ALERTÓW nastąpi począwszy od sesji giełdowej w dniu 1 lipca 2014 r.

Emitenci, których akcje zostały zakwalifikowane do segmentu LISTA ALERTÓW po raz drugi z rzędu, w terminie 30 dni od dnia podania do publicznej wiadomości informacji o dokonanej drugiej z rzędu kwalifikacji są zobowiązani do przygotowania i przedstawienia do publicznej wiadomości programu naprawczego wskazującego działania jakie zamierzają podjąć w celu usunięcia przyczyny kwalifikacji, zawierającego w szczególności opis tych działań oraz harmonogram ich realizacji.

Niniejszy komunikat wraz z załącznikiem oraz pełny tekst przywołanej uchwały Zarządu Giełdy dotyczącej LISTY ALERTÓW umieszczone są na stronie internetowej Giełdy.

  • Dołącz do nas
  • Śledź nas
  • Zamów Newsletter
  • RSS
  • Wersja mobilna
  • Google Play
  • Apple Store
  • GPW Media