Jesteś tutaj: Strona główna - GPWO GPWWiadomościKomunikaty

Aktualności

2014-12-05 16:26:37

MW20 (Komunikat)

Komunikat
Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie
z dnia 5 grudnia 2014 r.

W nawiązaniu do Uchwały Nr 1289/2013 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie zmiany standardu jednostek indeksowych na indeks WIG20 przypominamy, że ostatnim dniem obrotu jednostkami indeksowymi będzie 18 grudnia 2014 r., natomiast dniem wygaśnięcia 19 grudnia 2014 r.

W dniu 19 grudnia 2014 r. po zakończeniu sesji zostanie wyznaczony kurs rozliczeniowy, zgodnie z którym nastąpi ostateczne wykonanie jednostek indeksowych. Zgodnie ze standardem jednostek kursem rozliczeniowym jest średnia arytmetyczna wyliczana ze wszystkich wartości indeksu WIG20 z ostatniej godziny fazy notowań ciągłych oraz wartości tego indeksu ustalonej na zamknięciu sesji giełdowej po odrzuceniu 5 najwyższych i 5 najniższych z tych wartości, pomnożona przez mnożnik.

Po zakończeniu sesji giełdowej w dniu 18 grudnia 2014 r. tracą ważność wszystkie przekazane na giełdę a niezrealizowane zlecenia maklerskie na jednostki indeksowe na indeks WIG20, zaś nowe zlecenia nie będą przyjmowane.

Przypominamy, że zgodnie z warunkami obrotu jednostkami indeksowymi na indeks WIG20 wykonanie w ostatnim dniu obrotu następuje automatycznie, chyba, że posiadacz jednostki zgłosi rezygnację z wykonania. Oznacza to, że wszystkie pozycje, które nie zostaną zamknięte przed zakończeniem sesji w dniu 18 grudnia 2014 r., dla których w tym dniu nie zostanie zgłoszona rezygnacja z wykonania, zostaną wykonane według kursu rozliczeniowego ustalonego w dniu wygaśnięcia. W efekcie wykonania jednostek indeksowych ich posiadacze otrzymają za każdą posiadaną jednostkę indeksową wypłatę kwoty rozliczenia równej ustalonemu w dniu 19 grudnia 2014 r. kursowi rozliczeniowemu.

  • Dołącz do nas
  • Śledź nas
  • Zamów Newsletter
  • RSS
  • Wersja mobilna
  • Google Play
  • Apple Store
  • GPW Media