Jesteś tutaj: Strona główna - GPWO GPWWiadomościKomunikaty

Aktualności

2015-03-31 14:02:24

Uchwała Nr 299/2015

Uchwała Nr 299/2015
Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
z dnia 31 marca 2015 r.


w sprawie minimalnej wartości transakcji pakietowych dla
instrumentów finansowych notowanych na rynku regulowanym


Na podstawie § 155 ust. 1 – 6, 9 i 10 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanawia, co następuje:

§ 1

1. Określa się minimalną wartość transakcji pakietowej dla akcji notowanych na Głównym Rynku GPW, według stanu na dzień 1 kwietnia 2015 r., w wysokości wskazanej dla danych akcji w tabeli stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

2. Określa się minimalną wartość transakcji pakietowej dla papierów wartościowych innych niż akcje lub tytuły uczestnictwa funduszy typu ETF, notowanych na rynku regulowanym organizowanym przez GPW, w wysokości równej 200.000 zł.

§ 2

Minimalna wartość transakcji pakietowej dla kontraktów terminowych, opcji i tytułów uczestnictwa funduszy typu ETF określona jest w przepisach Działu VI Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego w systemie UTP.

§ 3

Minimalną wartość transakcji pakietowej dla papierów wartościowych innych niż akcje lub tytuły uczestnictwa funduszy typu ETF, notowanych na rynku regulowanym w euro, określa się na 50.000 euro.

§ 4

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2015 r.

Załącznik do Uchwały Nr 299/2015 Zarządu Giełdy z dnia 31 marca 2015 r.

  • Dołącz do nas
  • Śledź nas
  • Zamów Newsletter
  • RSS
  • Wersja mobilna
  • Google Play
  • Apple Store
  • GPW Media