Jesteś tutaj: Strona główna - GPWO GPWWiadomościKomunikaty

Aktualności

2017-03-17 17:28:21

Raiffeisen Centrobank AG (Uchwała Nr 241/2017)

Uchwała Nr 241/2017
Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
z dnia 17 marca 2017 r.

w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW
certyfikatów strukturyzowanych wyemitowanych przez
Raiffeisen Centrobank AG

§ 1

Na podstawie § 3 ust. 1 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanawia dopuścić do obrotu giełdowego na rynku równoległym certyfikaty strukturyzowane wyemitowane przez Raiffeisen Centrobank AG w ramach 1 (jednej) serii certyfikatów, o których mowa w Załączniku do niniejszej Uchwały, w liczbie nie większej niż liczba certyfikatów tej serii wskazana w tym Załączniku w kolumnie „Wolumen emisji”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do Uchwały Nr 241/2017 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 17 marca 2017 r.

Lp.

Kod ISIN certyfikatów

Nazwa skrócona certyfikatów

Wolumen emisji

1.

AT0000A1U6L3

RCRLPP0319

100 000 000

  • Dołącz do nas
  • Śledź nas
  • Zamów Newsletter
  • RSS
  • Wersja mobilna
  • Google Play
  • Apple Store
  • GPW Media