Jesteś tutaj: Strona główna - GPWO GPWWiadomościKomunikaty

Aktualności

2017-03-17 17:30:25

Raiffeisen Centrobank AG (Uchwała Nr 242/2017)

Uchwała Nr 242/2017
Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
z dnia 17 marca 2017 r.

w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW
certyfikatów strukturyzowanych wyemitowanych przez
Raiffeisen Centrobank AG

§ 1

Na podstawie § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy oraz § 1 ust. 1 i § 2 ust. 1 Działu V Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego w systemie UTP, Zarząd Giełdy postanawia:

1) wprowadzić z dniem 22 marca 2017 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku równoległym certyfikaty strukturyzowane wyemitowane przez Raiffeisen Centrobank AG w ramach 1 (jednej) serii certyfikatów, o których mowa w Załączniku do niniejszej Uchwały, w liczbie nie większej niż liczba certyfikatów tej serii wskazana w tym Załączniku w kolumnie „Wolumen emisji”, rejestrowane przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. pod kodem wskazanym w Załączniku właściwym dla certyfikatów tej serii;

2) notować certyfikaty strukturyzowane, o których mowa w pkt 1), w systemie animatora rynku, pod nazwą skróconą wskazaną w Załączniku do niniejszej Uchwały właściwą dla certyfikatów tej serii;

3) notować certyfikaty strukturyzowane, o których mowa w pkt 1), w segmencie instrumentów strukturyzowanych bez dźwigni (Segment B).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do Uchwały Nr 242/2017 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 17 marca 2017 r.

Lp.

Kod ISIN certyfikatów

Nazwa skrócona certyfikatów

Wolumen emisji

1.

AT0000A1U6L3

RCRLPP0319

100 000 000

  • Dołącz do nas
  • Śledź nas
  • Zamów Newsletter
  • RSS
  • Wersja mobilna
  • Google Play
  • Apple Store
  • GPW Media