Jesteś tutaj: Strona główna - GPWO GPWWiadomościKomunikaty

Aktualności

2017-04-18 12:43:33

DINO POLSKA (Uchwała Nr 384/2017)

Uchwała Nr 384/2017
Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
z dnia 18 kwietnia 2017 r.

w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego
na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A
spółki DINO POLSKA S.A.

§ 1

Na podstawie § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy oraz § 2 ust. 1 Działu IV Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego w systemie UTP, Zarząd Giełdy postanawia:

1) wprowadzić z dniem 19 kwietnia 2017 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 98.040.000 (dziewięćdziesiąt osiem milionów czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A spółki DINO POLSKA S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLDINPL00011”;

2) notować akcje spółki DINO POLSKA S.A., o których mowa w pkt 1), w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „DINOPL” i oznaczeniem „DNP”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  • Dołącz do nas
  • Śledź nas
  • Zamów Newsletter
  • RSS
  • Wersja mobilna
  • Google Play
  • Apple Store
  • GPW Media