Jesteś tutaj: Strona główna - GPWO GPWWiadomościKomunikaty

Aktualności

2017-06-19 18:56:27

11 BIT STUDIOS S.A. (Uchwała Nr 594/2017)

Uchwała Nr 594/2017
Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
z dnia 19 czerwca 2017 r.
w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego
na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii F
spółki 11 BIT STUDIOS S.A.


§ 1
Zarząd Giełdy stwierdza, że zgodnie z § 19 ust. 1 i 2 Regulaminu Giełdy do obrotu giełdowego na rynku podstawowym dopuszczonych
jest 70.000 (siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela
serii F spółki 11 BIT STUDIOS S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.


§ 2
Na podstawie § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić z dniem 22 czerwca 2017 r. w trybie
zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym akcje spółki
11 BIT STUDIOS S.A., o których mowa w § 1, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 22 czerwca 2017 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem „PL11BTS00015”.


§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

  • Dołącz do nas
  • Śledź nas
  • Zamów Newsletter
  • RSS
  • Wersja mobilna
  • Google Play
  • Apple Store
  • GPW Media