Jesteś tutaj: Strona główna - GPWInstrumentyKontrakty terminoweFutures na WIBOR i obligacje skarbowe

Futures na WIBOR i obligacje skarbowe

 

W dniu 18 października 2013 r. Giełda wprowadziła do obrotu kontrakty terminowe na stawki referencyjne WIBOR oraz kontrakty terminowe na obligacje skarbowe.

1. Kontrakty terminowe na stawki referencyjne WIBOR obejmują:
a) kontrakty terminowe na 1 miesięczny WIBOR (1MW),
b) Kontrakty terminowe na 3 miesięczny WIBOR (3MW),
c) Kontrakty terminowe na 6 miesięczny WIBOR (6MW)

2. Kontrakty terminowe na obligacje skarbowe obejmują:
a) kontrakty terminowe na krótkoterminowe obligacje skarbowe (STB),
b) Kontrakty terminowe na średnioterminowe obligacje skarbowe (MTB),
c) Kontrakty terminowe na długoterminowe obligacje skarbowe (LTB).

Kontrakty terminowe na stawki referencyjne WIBOR notowane są jako wartość 100 minus stopa procentowa. Inwestor zakładający wzrost odpowiednich stawek referencyjnych WIBOR powinien sprzedać kontrakt (czyli zająć pozycję krótką), natomiast zakładający spadek odpowiednich stawek WIBOR powinien kupić kontrakt (zająć pozycję długą). Ostateczny kurs rozliczeniowy kontraktów terminowych na stawki referencyjne WIBOR obliczany jest na podstawie wartości odpowiednich stawek referencyjnych WIBOR w dniu wygasania kontraktów.
 

Kurs kontraktu terminowego na obligacje skarbowe jest pochodną ceny terminowej wyliczonej na dzień wygaśnięcia kontraktu obligacji skarbowej, która w koszyku przypisanym do danej serii kontraktów jest „najtańsza w dostawie” (ang. cheapest to deliver). W dniu wygaśnięcia kontraktu ostateczny kurs rozliczeniowy wyliczany jest w oparciu o kurs obligacji z koszyka, która jest „najtańszą w dostawie”, a której cena ustalona jest na drugim fixingu na Treasury BondSpot Poland - hurtowym rynku obligacji skarbowych prowadzonym w ramach Grupy Kapitałowej GPW. Rozliczenie następuje w formie pieniężnej.

Zasady obliczania ostatecznego kursu rozliczeniowego znajdują się w standardach obu typów kontraktów terminowych.

Kontrakty terminowe na stawki referencyjne WIBOR oraz obligacje skarbowe są powszechnie wykorzystywane jako instrumenty zabezpieczające ryzyko stopy procentowej, jak również w celach inwestycyjnych i w strategiach arbitrażowych. Kontrakty terminowe na stawki WIBOR i obligacje są wykorzystywane głównie przez instytucje finansowe (banki, fundusze inwestycyjne, firmy typu asset management, fundusze hedge funds, firmy inwestycyjne itp.). Mogą z nich korzystać również przedsiębiorstwa, które chcą zabezpieczyć kredyty, których oprocentowanie wyliczane jest w oparciu o stawki WIBOR. Kontrakty terminowe na obligacje mogą być również przedmiotem zainteresowania ze strony inwestorów indywidualnych, którzy chcą zarabiać na zmianach kursów kontraktów będących pochodną zmian cen obligacji skarbowych.

Giełda jako organizator obrotu kontraktami opracowuje standard kontraktu (szczegółową charakterystykę instrumentu). Procedury rozliczania, ewidencjonowania oraz wysokość depozytu zabezpieczającego określa KDPW_CCP pełniący rolę izby rozliczeniowej.

Zasady dotyczące ustalania liczby dostępnych w obrocie serii, terminów ich wygasania, wartości kontraktów znajdują się w Warunkach Obrotu, Standardzie kontraktów oraz materiałach edukacyjnych.
Handel kontraktami terminowymi na stawki referencyjne WIBOR oraz obligacje skarbowe będzie odbywał się w godz. 9:00 – 17:00 (wyłącznie notowanie ciągłe – brak fixingu na zamknięcie).

 zobaczprezentacjewibor.jpg
 

  • Dołącz do nas
  • Śledź nas
  • Zamów Newsletter
  • RSS
  • Wersja mobilna
  • Google Play
  • Apple Store
  • GPW Media