Jesteś tutaj: Strona główna - GPWCzłonkowie GiełdyMakler Giełdowy

Makler giełdowy

Członek giełdy zobowiązany jest do wyznaczenia osób upoważnionych w jego imieniu do przekazywania na giełdę, modyfikowania i anulowania zleceń maklerskich. Osoby te to maklerzy giełdowi.

Zadania maklera giełdowego

Makler giełdowy odpowiedzialny jest w szczególności za przekazywanie na giełdę zleceń maklerskich zgodnie z regulacjami obowiązującymi na giełdzie.
Poprzez przekazanie zlecenia rozumie się w szczególności jego weryfikację i autoryzację zgodnie z wewnętrznymi regulacjami członka giełdy, w sposób umożliwiający członkowi giełdy przyporządkowanie zlecenia do danego maklera giełdowego.

Warunki konieczne do uzyskania uprawnień maklera giełdowego

Zgodnie z brzmieniem § 92 ust. 3 Regulaminu Giełdy, maklerem giełdowym może zostać osoba, która:

 1. jest wpisana na listę maklerów papierów wartościowych prowadzoną przez Komisję Nadzoru Finansowego,
 2. posiada udokumentowaną - w sposób określony przez Giełdę - znajomość przepisów obowiązujących na giełdzie oraz praktycznych umiejętności niezbędnych do wykonywania zadań maklera giełdowego,
 3. jest zatrudniona przez członka giełdy lub jest członkiem jego władz,

Warunek wymieniony w pkt. 1 nie ma zastosowania dla maklerów giełdowych wyznaczonych przez członków giełdy będących zagranicznymi firmami inwestycyjnymi prowadzącymi działalność na giełdzie bez konieczności otwierania oddziału na terytorium Polski lub wyznaczonych prze innych członków giełdy, jeżeli zakres obowiązków maklera giełdowego nie obejmuje przekazywania, modyfikowania lub anulowania zleceń maklerskich na rachunek klienta.

Dopuszczenie przedstawiciela członka giełdy do pełnienia funkcji maklera giełdowego

Dopuszczenie przedstawiciela członka giełdy do działania na giełdzie w charakterze maklera giełdowego następuje w wyniku wyznaczenia przedstawiciela członka giełdy przez tegoż członka giełdy do pełnienia ww. funkcji.

Kontakt

Dział Notowań
Zespół Członków Giełdy

members@gpw.pl

tel. (+48 22) 537 79 98
tel. (+48 22) 537 76 74
tel. (+48 22) 537 73 86 

 

 • Dołącz do nas
 • Śledź nas
 • Zamów Newsletter
 • RSS
 • Wersja mobilna
 • Google Play
 • Apple Store
 • GPW Media