Jesteś tutaj: Strona główna - GPWSpółkiPłynność obrotuOd czego zależy płynność

Od czego zależy płynność?

Na płynność akcji spółki na rynku giełdowym wpływ ma szereg czynników. Niektóre są zależne od samej spółki np. sposób zarządzania, polityka informacyjna i relacje inwestorskie. Są też i takie czynniki, jak struktura akcjonariatu spółki, aktualna koniunktura rynkowa, sytuacja danej branży, renoma giełdy, czy konkurencyjność innych form lokowania pieniędzy jakie w danym czasie oferują rynki finansowe. Istotne znaczenie ma też dostępność innych instrumentów i sposobów inwestowania, takich jak instrumenty pochodne lub krótka sprzedaż. Wszystkie te elementy wpływają na decyzje potencjalnych i obecnych inwestorów spółki, czyli decydują o płynności obrotu jej akcjami.

Na etapie rynku pierwotnego płynności sprzyjać będą następujące czynniki:

 1. Zapewnienie dużej liczby akcji znajdujących się w tzw. wolnym obrocie (free float). Przyjmuje się, że akcje posiadane przez dużych (pow. 5%) lub strategicznych inwestorów, albo przez założycieli spółki, są co do zasady wykluczone z codziennego obrotu na giełdzie, ponieważ są to inwestorzy długoterminowi. Akcje znajdujące się w wolnym obrocie powinny stanowić min. 15% wszystkich akcji spółki. Z drugiej strony free float nie powinien być również zbyt duży, gdyż inwestorzy zazwyczaj oczekują kontynuacji dotychczasowej strategii spółki, a więc zaangażowania jej dotychczasowych właścicieli w zarządzanie spółką.
 2. Bardziej płynne są spółki o wysokiej kapitalizacji. Przyciągają one uwagę analityków, inwestorów instytucjonalnych i zagranicznych. W związku z tym przed upublicznieniem akcji warto zbudować silną grupę kapitałową poprzez połączenia i przejęcia. Należy jednak pamiętać, że uplasowanie emisji o zbyt dużej wartości powoduje z kolei trudności ze znalezieniem wystarczającej liczby zainteresowanych inwestorów, co z kolei podwyższa koszt emisji.
 3. Spółki o niskiej lub średniej kapitalizacji powinny systematycznie przypominać o sobie rynkowi. Spółka giełdowa musi mieć i realizować strategię rozwoju np. poprzez udane przejęcia, wprowadzanie innowacyjnych produktów itp., a wszystko to podane rynkowi w formie profesjonalnych i atrakcyjnych relacji inwestorskich. Kapitał na rozwój może i powinien być pozyskiwany dzięki kolejnym publicznym emisjom akcji.


W przypadku rynku wtórnego, znaczenie mają następujące czynniki:

 1. Emitenci powinny informować inwestorów o wydarzeniach w spółce. Nowe dane powodują krótkoterminową asymetrię informacji, lub przynamniej różnice wśród inwestorów w interpretacji danych, co zwiększa liczbę ofert kupna / sprzedaży na rynku. W tym kontekście istotna jest możliwość stosowania tzw. krótkiej sprzedaży, która umożliwia osiąganie zysków w przypadku trafnego przewidywania spadku ceny akcji.
 2. Emitenci jak i giełda, powinny aktywnie korzystać z instytucji animatora obrotu, który wykorzystuje profesjonalną wiedzę o rynku i swój własny kapitał celem zwiększenia płynności akcji.
 3. Istotna jest promocja i rozwój giełdy. Nowi inwestorzy przynoszą na giełdę obroty, podczas, gdy nowe spółki oznaczają szerszą ofertę dla inwestorów. W przypadku płynności istnieje zasada "kuli śnieżnej" płynność przyciąga płynność. Zasada ta jest również wzmocniona przez dyrektywę MiFID wprowadzającą zasadę "best execution". Jeśli akcje notowane są na kilku rynkach, wówczas brokerzy powinni kierować zlecenia klientów na tę platformę obrotu, gdzie możliwa jest do uzyskania najlepsza cena i gdzie prawdopodobieństwo zawarcia i rozliczenia transakcji jest największe. Większość z tych warunków będzie spełnionych na rynku o najwyższej płynności.
 • Dołącz do nas
 • Śledź nas
 • Zamów Newsletter
 • RSS
 • Wersja mobilna
 • Google Play
 • Apple Store
 • GPW Media