GPW

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA poszukuje kandydatki/kandydata na stanowisko:

Zastępca Głównego Księgowego

Nr ref.: Z-GK/2021
Warszawa
Etat
17 dni temu

Zakres zadań

 • Prowadzenie rachunkowości podmiotów z Grupy Kapitałowej GPW zgodnie z obowiązującymi przepisami i uregulowaniami wewnętrznymi Giełdy, w tym zgodnie z MSSF,
 • Współpraca z Zespołem Sprawozdawczości w zakresie sporządzania sprawozdań finansowych
  i raportów okresowych GPW jako spółki publicznej,
 • Sporządzanie okresowych sprawozdań GUS oraz innych sprawozdań zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymaganiami współwłaścicieli spółek GK GPW, banków i innych podmiotów, upoważnionych do otrzymywania informacji finansowych na temat wyników spółek Grupy GPW,
 • Weryfikowanie rozliczeń GPW z podatków odprowadzanych do budżetu państwa, w tym weryfikacja projektów umów pod względem podatkowym oraz kontrola prawidłowości sporządzanych deklaracji i innej dokumentacji podatkowej,
 • Reprezentowanie spółek GK GPW w sprawach podatkowych wobec organów polskiej administracji podatkowej,
 • Weryfikowanie prawidłowości regulowania zobowiązań za dostawy towarów i usług oraz zobowiązań podatkowych,
 • Nadzorowanie prawidłowości rozrachunków z odbiorcami z tytułu sprzedaży usług oraz materiałów informacyjnych,
 • Optymalizowanie procesów księgowych i inicjowanie zmian w systemie księgowym,
 • Uczestniczenie w projektach realizowanych w GPW w zakresie rozliczeń finansowych oraz finansowania ze środków zewnętrznych (środki UE, NCBiR, KOWR itp.),
 • Współpraca z audytorami firmy, doradcami podatkowymi i innymi konsultantami w zakresie pełnionych obowiązków.

Oczekujemy

 • Wykształcenia wyższego z zakresu rachunkowości lub finansów,
 • Co najmniej czterech lat doświadczenia na samodzielnym stanowisku (pełna księgowość),
 • Bardzo dobrej znajomości zasad rachunkowości (PSR i MSSF),
 • Wiedzy z zakresu zasad konsolidacji sprawozdań finansowych oraz rachunkowości instrumentów finansowych,
 • Znajomości języka angielskiego w stopniu co najmniej komunikatywnym, w tym bogatego zasobu słownictwa z zakresu finansów i rachunkowości,
 • Dużej swobody pracy w MS Excel,
 • Samodzielności, dokładności,
 • Bardzo dobrej organizacji pracy.

Mile widziane

 • Kwalifikacje głównego księgowego, biegłego rewidenta, ACCA, CIMA (lub kandydat/-ka
  w trakcie zdobywania ww. kwalifikacji),
 • Znajomość rynku kapitałowego oraz księgowości w instytucjach finansowych,
 • Doświadczenie w audycie finansowym,
 • Umiejętność obsługi Microsoft Dynamics AX.

Oferujemy

 • Współpracę w oparciu o umowę o pracę,
 • Ciekawą pracę w środowisku rynku kapitałowego,
 • Możliwość rozwoju zawodowego,
 • Atrakcyjny system wynagradzania,
 • Dostęp do szkoleń, konferencji, kursów,
 • Bogaty pakiet benefitów (pakiet kafeteryjny, prywatna opieka medyczna, ubezpieczanie na życie, PPE),
 • Możliwość pracy zdalnej (w ograniczonym wymiarze miesięcznym).

Aplikuj

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatkami/kandydatami.