Pozostałe

Letnia Szkoła Giełdowa On-line

Letnia Szkoła Giełdowa to bezpłatny projekt edukacyjny realizowany przez Fundację GPW we współpracy ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych pod patronatem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie skierowany do osób zainteresowanych giełdą i inwestowaniem.

Celem projektu jest przybliżenie słuchaczom kluczowych zagadnień związanych z inwestowaniem, a także przedstawienie praktycznych aspektów funkcjonowania rynku kapitałowego.  W ramach projektu realizowanych jest kilkanaście szkoleń internetowych. Każde ze szkoleń dotyczy innego zagadnienia i poprowadzone jest przez wieloletnich praktyków rynku kapitałowego.  Letnia Szkoła Giełdowa on-line realizowana jest cyklicznie w miesiącach lipiec - wrzesień.

Dzięki transmisji internetowej uczestnicy mogą uczestniczyć w programie niezależnie od miejsca, w którym przebywają.

Obejrzyj nagrania ze szkoleń zrealizowanych latem 2018 r.


Bezpłatne szkolenia

Oferta rynku kapitałowego kierowana do inwestorów indywidualnych stale się wzbogaca, w związku z czym Giełda Papierów Wartościowych oraz Fundacja GPW podejmują licznie działania mające na celu edukację początkujących, jak i doświadczonych inwestorów, aby w pełni mogli wykorzystać dostępne możliwości lokowania swoich oszczędności.

Eksperci GPW prowadzą także szkolenia w ramach cykli spotkań organizowanych przez Domy Maklerskie. Szczegóły na temat bieżących przedsięwzięć można znaleźć w zakładce Aktualności.


Kongres Edukacji Finansowej i Przedsiębiorczości

Kongres Edukacji Finansowej i Przedsiębiorczości to forum dyskusji, wymiany doświadczeń i nawiązania współpracy pomiędzy wszystkimi kluczowymi podmiotami odpowiedzialnymi za realizację zadań wynikających z edukacji ekonomicznej (w tym szerzenia wiedzy nt. oszczędzania, bezpiecznych instrumentów finansowych, inwestowania, przedsiębiorczości i cyberbezpieczeństwa) wśród różnych grup społecznych.

Fundacja GPW jako współorganizator Kongresu organizuje panele dyskusyjne z udziałem ekspertów, konkursy wiedzy o rynku kapitałowym, a także stoisko informacyjne dla wszystkich zainteresowanych ofertą edukacyjną Fundacji.

Dowiedz się więcej o Kongresie