Oczekiwania rynkowe: Wzrost
Ochrona kapitału: brak
Typ instrumentu bazowego: indeks
Instrument bazowy:
DAX® Index
Link do strony emitenta lub oferującego link
Kluczowe Informacje o Produkcie (KID) link
Emitent ING Bank N.V.
Nazwa skrócona INTLDAX39362
ISIN PLINGNV39362
Data pierwszego notowania na GPW 2021-04-13
Data ostatniego notowania na GPW Open end
Waluta notowań PLN