Raporty bieżące

2014-07-15 13:41:55

Przerwa w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz treść uchwały podjętej w dniu 15 lipca 2014 roku

Raport Bieżący nr 12/2014

Data:
15.07.2014

Temat: Przerwa w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz treść uchwały podjętej w dniu 15 lipca 2014 roku

Podstawa prawna raportu: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 26 czerwca 2014 r. i kontynuowane w dniu 15 lipca 2014 r. podjęło uchwałę w sprawie ogłoszenia przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Wznowienie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nastąpi 25 lipca 2014 roku o godzinie 11.00 w siedzibie Spółki przy ul. Książęcej 4, 00-498 Warszawa.

W załączniku Spółka przekazuje treść jedynej uchwały podjętej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 15 lipca 2014 r., dotyczącej przerwy w obradach.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 6, 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t.j. Dz.U. 2014 poz. 133).

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Adam Maciejewski – Prezes Zarządu
Mirosław Szczepański – Członek Zarządu

Treść uchwały podjętej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 15 lipca 2014 r.

  • Dołącz do nas
  • Śledź nas
  • Zamów Newsletter
  • RSS
  • Wersja mobilna
  • Google Play
  • Apple Store
  • GPW Media