Raporty bieżące

2014-07-16 14:10:34

Nowa propozycja Zarządu Giełdy w sprawie terminów dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy z zysku netto Spółki za rok 2013


Raport Bieżący nr 13/2014

Data: 16.07.2014

Temat: Nowa propozycja Zarządu Giełdy w sprawie terminów dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy z zysku netto Spółki za rok 2013

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
W związku z ogłoszeniem przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”, „Giełda”) zwołanego na dzień 26 czerwca 2014 r. i kontynuowanego w dniu 15 lipca 2014 r. oraz w nawiązaniu do Raportów Bieżących nr 4/2014 z dnia 9 kwietnia 2014 r. oraz nr 10/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r., Zarząd Giełdy informuje, że z uwagi na obowiązujące w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych procedury związane z wypłatą dywidendy, zamierza zarekomendować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki nowe terminy dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy z zysku netto Spółki za rok 2013. Rekomendacja Zarządu Giełdy będzie obejmowała: 7 sierpnia 2014 r. jako dzień dywidendy oraz 26 sierpnia 2014 r. jako dzień wypłaty dywidendy.

Podstawa prawna: §38 ust. 1 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t.j. Dz.U. 2014 poz. 133).

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Adam Maciejewski – Prezes Zarządu
Mirosław Szczepański – Członek Zarządu
 

  • Dołącz do nas
  • Śledź nas
  • Zamów Newsletter
  • RSS
  • Wersja mobilna
  • Google Play
  • Apple Store
  • GPW Media