Strefa niższej płynności

Dane opóźnione o 15 minut

Op. na pap.NazwaSkrótWalutaCzas ost. trans.Kurs odn.TKOKurs otw.Kurs ost. trans. / zamk.Zm.do k.odn.
(%)
Wol. ost. tr.Liczba transakcjiWol. obr. - skumul.Wart. obr. - skumul.
(tys.)
08OCTAVA08NPLN - 1,001,00 - - - - - - -
AMPLI /ZAPLPLN - 0,22 - - - - - - - -
B3SYSTEM /ZB3SPLN - 0,530,26 - - - - - - -
BACD /1BACPLN - 0,130,12 - - - - - - -
BERLINGBRGPLN - 4,204,20 - - - - - - -
CASHFLOW /ZCFLPLN - 0,13 - - - - - - - -
CCENERGY /ZCCEPLN - 0,06 - - - - - - - -
COMPERIACPLPLN - 6,40 - - - - - - - -
DROPDRPPLN - 1,40 - - - - - - - -
FMGFMGPLN - 0,29 - - - - - - - -
IBSMIBSPLN - 27,93 - - - - - - - -
IDEON /ZIDEPLN - 0,01 - - - - - - - -
IDMSAIDMPLN - 0,670,67 - - - - - - -
INDYGOIDGPLN - 0,500,44 - - - - - - -
INTERBUD /8ITBPLN - 0,700,70 - - - - - - -
KDMSHIPNGKDMPLN - 2,74 - - - - - - - -
KERDOS /1,/9KRSPLN - 0,05 - - - - - - - -
MEGARONMEGPLN - 15,01 - - - - - - - -
MOBRUKMBRPLN - 24,95 - - - - - - - -
PBSFINANSEPBFPLN - 1,20 - - - - - - - -
PCGUARDPCGPLN - 1,801,67 - - - - - - -
PEIXINPEXPLN - 2,602,62 - - - - - - -
PEMUGPMGPLN - 0,60 - - - - - - - -
REDANRDNPLN - 1,60 - - - - - - - -
REGNON /9REGPLN - 0,31 - - - - - - - -
SADOVAYA /ZSGRPLN - 0,300,20 - - - - - - -
SANWILSNWPLN - 0,85 - - - - - - - -
SCOPAK /9SCOPLN - 0,71 - - - - - - - -
STAPORKOWZUKPLN - 4,214,35 - - - - - - -
STARHEDGESHGPLN - 0,510,51 - - - - - - -
TXMTXMPLN - 3,393,50 - - - - - - -
WISTILWSTPLN - 73,20 - - - - - - - -
ZASTALZSTPLN - 0,25 - - - - - - - -
ZREMB /7ZREPLN - 0,41 - - - - - - - -

Objaśnienia przypisów występujących w tabeli

 

PWP - spółki zakwalifikowane do Programu Wspierania Płynności

SNP - spółki zakwalifikowane do Strefy Niższej Płynności

Z - zawieszenie obrotu

bd - bez dywidendy

bzd - bez prawa do zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy

bp - bez prawa poboru

pw - po wymianie

/1 - emitent złożył wniosek o ogłoszenie swojej upadłości

/2 - sąd ogłosił upadłość emitenta

/3 - uprawomocniło się postanowienie sądu o ogłoszeniu upadłości emitenta

/4 - sąd oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości, ze względu na to, że majątek emitenta nie wystarcza lub wystarcza jedynie na zaspokojenie kosztów postępowania
 
/5 - uprawomocniło się postanowienie sądu o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości ze względu na to, że majątek emitenta nie wystarcza lub wystarcza jedynie na zaspokojenie kosztów postępowania

/6 - nastąpiło otwarcie likwidacji emitenta

/7 - sąd wydał postanowienie o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego

/8 - sąd wydał postanowienie o otwarciu postępowania układowego

/9 - sąd wydał postanowienie o otwarciu postępowania sanacyjnego

/10 - sąd wydał postanowienie o zatwierdzeniu układu

/11 - emitent złożył wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego

/12 - emitent złożył wniosek o zatwierdzenie układu przyjętego w postępowaniu o zatwierdzenie układu

/13 - wobec emitenta zostało wszczęte postępowanie likwidacyjne zgodnie z przepisami prawa właściwego