Strefa niższej płynności

Dane opóźnione o 15 minut

Op. na pap.NazwaSkrótWalutaCzas ost. trans.Kurs odn.TKOKurs otw.Kurs ost. trans. / zamk.Zm.do k.odn.
(%)
Wol. ost. tr.Liczba transakcjiWol. obr. - skumul.Wart. obr. - skumul.
(tys.)
08OCTAVA08NPLN15:00:000,890,910,930,912,25281 0360,96
AMPLI /ZAPLPLN - 0,22 - - - - - - - -
B3SYSTEM /ZB3SPLN - 0,530,05 - - - - - - -
BERLINGBRGPLN15:00:004,00 - 4,004,000,004025402,16
BUDOPOL /Z /6BDLPLN - 0,06 - - - - - - - -
CALATRAVA /ZCTCPLN - 0,230,05 - - - - - - -
CCENERGY /ZCCEPLN - 0,06 - - - - - - - -
COALENERGCLEPLN11:12:500,50 - 0,500,500,002 00012 0001,00
COMPERIACPLPLN - 7,00 - - - - - - - -
DROPDRPPLN11:00:000,60 - 0,600,600,0074417440,45
FMGFMGPLN - 0,21 - - - - - - - -
HAWE /Z /2HWEPLN - 0,30 - - - - - - - -
IBSMIBSPLN - 25,00 - - - - - - - -
IDEON /ZIDEPLN - 0,01 - - - - - - - -
IDMSAIDMPLN15:25:340,75 - 0,770,806,67830137 6185,99
INDYGOIDGPLN - 0,31 - - - - - - - -
INTERBUD /8ITBPLN15:00:000,39 - 0,390,390,00197714 1975,54
KDMSHIPNGKDMPLN11:00:004,16 - 4,304,303,379190,04
MEGARONMEGPLN - 12,0014,50 - - - - - - -
MOBRUKMBRPLN - 29,40 - - - - - - - -
PBSFINANSEPBFPLN - 0,75 - - - - - - - -
PCGUARD /ZPCGPLN - 1,170,94 - - - - - - -
PEIXINPEXPLN11:00:001,85 - 2,002,008,112120,00
PEMUGPMGPLN11:00:000,87 - 0,870,870,002120,00
PETROLINV /Z /4OILPLN - 1,94 - - - - - - - -
REGNON /9REGPLN - 0,18 - - - - - - - -
REINHOLDRHDPLN15:00:000,25 - 0,280,3020,00722610 7223,02
SADOVAYA /ZSGRPLN - 0,300,10 - - - - - - -
SCOPAK /9SCOPLN - 0,58 - - - - - - - -
STAPORKOWZUKPLN - 3,52 - - - - - - - -
STARHEDGESHGPLN - 0,49 - - - - - - - -
WILBO /ZWLBPLN - 0,240,10 - - - - - - -
WINVESTWISPLN - 1,060,70 - - - - - - -
WISTILWSTPLN - 51,50 - - - - - - - -
ZASTALZSTPLN15:27:370,33 - 0,320,31-6,062 2111135 20010,97
ZREMB /7ZREPLN - 0,48 - - - - - - - -

Objaśnienia przypisów występujących w tabeli

 

PWP - spółki zakwalifikowane do Programu Wspierania Płynności

SNP - spółki zakwalifikowane do Strefy Niższej Płynności

Z - zawieszenie obrotu

W - wstrzymanie obrotu

bd - bez dywidendy

bzd - bez prawa do zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy

bp - bez prawa poboru

pw - po wymianie

bs - po podziale spółki

/1 - emitent złożył wniosek o ogłoszenie swojej upadłości

/2 - sąd ogłosił upadłość emitenta

/3 - uprawomocniło się postanowienie sądu o ogłoszeniu upadłości emitenta

/4 - sąd oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości, ze względu na to, że majątek emitenta nie wystarcza lub wystarcza jedynie na zaspokojenie kosztów postępowania
/5 - uprawomocniło się postanowienie sądu o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości ze względu na to, że majątek emitenta nie wystarcza lub wystarcza jedynie na zaspokojenie kosztów postępowania

/6 - nastąpiło otwarcie likwidacji emitenta

/7 - sąd wydał postanowienie o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego

/8 - sąd wydał postanowienie o otwarciu postępowania układowego

/9 - sąd wydał postanowienie o otwarciu postępowania sanacyjnego

/10 - sąd wydał postanowienie o zatwierdzeniu układu

/11 - emitent złożył wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego

/12 - emitent złożył wniosek o zatwierdzenie układu przyjętego w postępowaniu o zatwierdzenie układu

/13 - wobec emitenta zostało wszczęte postępowanie likwidacyjne zgodnie z przepisami prawa właściwego