Strefa niższej płynności

Dane opóźnione o 15 minut

Op. na pap.NazwaSkrótWalutaCzas ost. trans.Kurs odn.TKOKurs otw.Kurs ost. trans. / zamk.Zm.do k.odn.
(%)
Wol. ost. tr.Liczba transakcjiWol. obr. - skumul.Wart. obr. - skumul.
(tys.)
06MAGNA06NPLN - 0,310,31 - - - - - - -
08OCTAVA08NPLN - 0,970,97 - - - - - - -
AMPLI /ZAPLPLN - 0,22 - - - - - - - -
B3SYSTEM /ZB3SPLN - 0,530,30 - - - - - - -
BUDOPOL /Z /6BDLPLN - 0,06 - - - - - - - -
CCENERGY /ZCCEPLN - 0,06 - - - - - - - -
COALENERGCLEPLN - 0,690,70 - - - - - - -
COMPERIACPLPLN - 6,40 - - - - - - - -
DROPDRPPLN - 1,020,98 - - - - - - -
FAMFAMPLN - 2,76 - - - - - - - -
FMGFMGPLN - 0,24 - - - - - - - -
HAWE /Z /2HWEPLN - 0,300,10 - - - - - - -
IBSMIBSPLN - 18,01 - - - - - - - -
IDEON /ZIDEPLN - 0,01 - - - - - - - -
IDMSAIDMPLN - 0,600,70 - - - - - - -
INDYGOIDGPLN - 0,360,36 - - - - - - -
INTERBUD /8ITBPLN - 0,59 - - - - - - - -
KDMSHIPNGKDMPLN - 4,88 - - - - - - - -
MEGARONMEGPLN - 15,00 - - - - - - - -
MOBRUKMBRPLN - 26,0025,80 - - - - - - -
PBSFINANSEPBFPLN - 0,77 - - - - - - - -
PCGUARD /ZPCGPLN - 1,171,17 - - - - - - -
PEIXINPEXPLN - 2,27 - - - - - - - -
PEMUGPMGPLN - 0,77 - - - - - - - -
PETROLINV /Z /4OILPLN - 1,94 - - - - - - - -
REGNON /9REGPLN - 0,290,15 - - - - - - -
REINHOLDRHDPLN - 0,240,24 - - - - - - -
SADOVAYA /ZSGRPLN - 0,300,16 - - - - - - -
SCOPAK /9SCOPLN - 0,700,12 - - - - - - -
STAPORKOWZUKPLN - 3,19 - - - - - - - -
STARHEDGESHGPLN - 0,44 - - - - - - - -
TARCZYNSKITARPLN - 10,90 - - - - - - - -
WILBO /ZWLBPLN - 0,240,21 - - - - - - -
WINVESTWISPLN - 0,95 - - - - - - - -
WISTILWSTPLN - 56,50 - - - - - - - -
ZASTALZSTPLN - 0,16 - - - - - - - -
ZREMB /7ZREPLN - 0,18 - - - - - - - -

Objaśnienia przypisów występujących w tabeli

 

PWP - spółki zakwalifikowane do Programu Wspierania Płynności

SNP - spółki zakwalifikowane do Strefy Niższej Płynności

Z - zawieszenie obrotu

bd - bez dywidendy

bzd - bez prawa do zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy

bp - bez prawa poboru

pw - po wymianie

bs - po podziale spółki

/1 - emitent złożył wniosek o ogłoszenie swojej upadłości

/2 - sąd ogłosił upadłość emitenta

/3 - uprawomocniło się postanowienie sądu o ogłoszeniu upadłości emitenta

/4 - sąd oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości, ze względu na to, że majątek emitenta nie wystarcza lub wystarcza jedynie na zaspokojenie kosztów postępowania
 
/5 - uprawomocniło się postanowienie sądu o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości ze względu na to, że majątek emitenta nie wystarcza lub wystarcza jedynie na zaspokojenie kosztów postępowania

/6 - nastąpiło otwarcie likwidacji emitenta

/7 - sąd wydał postanowienie o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego

/8 - sąd wydał postanowienie o otwarciu postępowania układowego

/9 - sąd wydał postanowienie o otwarciu postępowania sanacyjnego

/10 - sąd wydał postanowienie o zatwierdzeniu układu

/11 - emitent złożył wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego

/12 - emitent złożył wniosek o zatwierdzenie układu przyjętego w postępowaniu o zatwierdzenie układu

/13 - wobec emitenta zostało wszczęte postępowanie likwidacyjne zgodnie z przepisami prawa właściwego