Jesteś tutaj: Strona główna - GPWO GPWSąd Giełdowy

Sąd Giełdowy

Sąd Giełdowy rozstrzyga spory cywilne o prawa majątkowe pomiędzy uczestnikami transakcji giełdowych, wynikające z przebiegu tych transakcji.

Zasady funkcjonowania Sądu Giełdowego określa Regulamin. Ma on zastosowanie także przy rozstrzyganiu sporów cywilnych o prawa majątkowe pomiędzy Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. a akcjonariuszami tej spółki.

Regulamin stosuje się także do postępowania przed Sądem Giełdowym w sprawach odwołań od decyzji Zarządu Giełdy o nałożeniu kary regulaminowej, o której mowa w Regulaminie Giełdy.

Regulamin Sądu Giełdowego stosuje się także przy rozstrzyganiu innych sporów o prawa majątkowe związanych ze zorganizowanym obrotem instrumentami finansowymi, co do których strony podjęły decyzję o poddaniu pod rozstrzygnięcie Sądu Giełdowego.

Siedzibą Sądu Giełdowego jest Warszawa. W skład Sądu Giełdowego wchodzi 10 sędziów, wybranych przez Walne Zgromadzenie na okres 3 lat.

Obecny skład sędziów Sądu Giełdowego:

 • Prof. zw. dr hab. Andrzej Szumański – Prezes Sądu Giełdowego
 • Prof. dr hab. Aleksander Chłopecki – Wiceprezes Sądu Giełdowego
 • Prof. dr hab. Jan Izdebski
 • Prof. dr hab. Maciej Mataczyński
 • Prof. dr hab. Marek Michalski
 • dr Mateusz Rodzynkiewicz
 • Prof. dr hab. Tomasz Siemiątkowski
 • Prof. dr hab. Paweł Wajda
 • Prof. dr hab. Anna Walaszek-Pyzioł
 • Prof. dr hab. Aleksander Werner

 

Kontakt dla mediów

Zespół Prasowy GPW
press@gpw.pl

Justyna Rachańska
tel. +48 22 537 70 89
justyna.rachanska@gpw.pl

 • Dołącz do nas
 • Śledź nas
 • Zamów Newsletter
 • RSS
 • Wersja mobilna
 • Google Play
 • Apple Store
 • GPW Media