Jesteś tutaj: Strona główna - GPWO GPWCSR

CSR

Strategia biznesowa Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych. realizowana jest w sposób odpowiedzialny, transparentny, we współpracy i dialogu ze wszystkimi głównymi grupami interesariuszy. Spółka GK GPW prowadzą działalność operacyjną mając na uwadze kwestie społeczne, etyczne oraz związane z ograniczaniem wpływu na środowisko naturalne. Głównym motywem realizowanej polityki CSR (Corporate Social Responsibility) jest podnoszenie jakości polskiego rynku kapitałowego i rynku towarowego, co odbywa się m. in. za pośrednictwem programów edukacyjnych, promocji najwyższych standardów w zakresie ładu korporacyjnego i komunikacyjnego oraz działania na rzecz współpracy i aktywnego dialogu z, i pomiędzy uczestnikami tych rynków.

W 2013 r. GPW podjęła inicjatywy mające na celu usystematyzowanie działań w obszarze społecznej odpowiedzialności, a także wdrożyła nowe rozwiązania, które w efekcie przełożyły się na stworzenie strategii CSR na GPW. Stworzenie strategii CSR było poprzedzone zdefiniowaniem mapy interesariuszy, identyfikującej grupy, osoby i instytucje, na które GPW wywiera wpływ, oraz które wpływają na działalność Giełdy.

W 2013 r. GPW stworzyła i wdrożyła strategię społecznej odpowiedzialności, która opiera się na czterech głównych filarach, istotnych z punktu widzenia działalności Giełdy oraz roli jaką pełni na polskim rynku kapitałowym:

 • działalność na rzecz rynku,
 • działalność edukacyjna,
 • relacje z pracownikami,
 • działalność na rzecz środowiska.

Kolejnym krokiem było rozszerzenie istniejącej strategii społecznej odpowiedzialności biznesu na wszystkie spółki z Grupy GPW. W 2015 r. została opracowana wspólna strategia dla GPW i jej spółek zależnych: BondSpot i TGE, która łączy misję biznesową Grupy Kapitałowej GPW z poszanowaniem interesów otoczenia, w oparciu o dialog i współpracę z interesariuszami Grupy. 
 

Strategia CSR GK GPW


Kontakt dla mediów

Zespół Prasowy GPW
press@gpw.pl

Justyna Rachańska
tel. +48 22 537 70 89
justyna.rachanska@gpw.pl

 • Dołącz do nas
 • Śledź nas
 • Zamów Newsletter
 • RSS
 • Wersja mobilna
 • Google Play
 • Apple Store
 • GPW Media